Privacy Policy

Wysyłając daną anketę oświadczam iz zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną zgodnie z RODO
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Almerin Sp. z o.o.
2. Pana/ Pani dane są przetwarzane w celu wykonania świadczeń infomacyjnych i reklamy, ich przetwarzania jest zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru–Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne i uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim tylko w celu realizacji zadań wynikających z przygotowania i realizacji umowy. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe zgromadzone w celu zawarcia i realizacji umowy, będą przechowywane przez Administratora w czasie jej realizacji oraz do 31 grudnia 2025 roku, czyli w czasie wymaganym przez organy kontrolne.
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

У вас есть вопросы?

Мы всегда рады ответить на них! Пишите или звоните ‎+48723178723‎‎ +48723195723
Связаться с нами
Purchase